Průvodce prvním nastavením zařízení

V tomto článku Vás bod po bodu provedeme postupem pro první nastavením univerzální řídicí jednotky.

Umístění zařízení, bezpečnostní pokyny

Před instalací univerzální řídicí jednotky je nutné myslet na bezpečnost, proto si prosím přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. V případě venkovní instalace je nutné zajistit ochranu proti přímému slunečnímu světlu, ochranu před vodou (tekoucí, triskající, padající) a to nejlépe vhodným krytím - umístěním zařízení do vhodného porostoru. Univerzální řídicí jednotka musí být umístěna mimo zdroje tepla. Umístěte zařízení vždy tak, aby k němu neměly přístup děti a zvířata. Předměty v blízkosti univerzální řídicí jednotky a způsob její instalace mohou ovlivnit dosah WiFi signálu, případně dosah signálu z bezdrátových senzorů a dosah ovládaných elektrických zásuvek 230V, jsou-li tyto funkce využívány. V případě umístění v domě snižuje dosah signálu materiál a tloušťka zdiva. Při umístění zařízení v domě vždy zvolte takový způsob, aby k němu neměly přístup děti a zvířata. Při styku zařízení s vodou hrozí poranění elektrickým proudem. Kolem zařízení zajistěte volný prostor z důvodu jeho chlazení. Nevytvářejte otvory v krytu zařízení, kryt za žádných okolností nedemontujte. Zařízení nevyžaduje údržbu.

Připojte zařízení do elektrické sítě

Připojte univerzální řídicí jednotku do elektrické sítě. Přibližně během jedné minuty je zařízení spuštěno a nachází se v tzv. servisním režimu, který umožňuje zařízení nastavovat. V tomto režimu kolem sebe univerzální řídicí jednotka vytváří WiFi síť - funguje jako přístupový bod. Název WiFi sítě, kterou zařízení vytváří najdete uvedený na štítku, který je nalepený na jeho krytu viz obrázek (vyznačeno červeně). Údaje uváděné na štítku lze uplatnit pouze v servisním režimu, tj. vždy bezprostředně po připojení řídicí jednotky do elektrické sítě.

stitek

Připojte se k řídicí jednotce

S pomocí svého počítače, tabletu nebo mobilního telefonu vyhledejte v dosahu WiFi síť, která odpovídá názvu na štítku zařízení. Připojte se k této WiFi síti. Potřebný šifrovací klíč (WiFi heslo) najdete rovněž na štítku zařízení. Nyní prosím spusťte svůj webový prohlížeč. Do pole pro zadání adresy zadejte http://192.168.0.1. Pro první přihlášení zadejte uživatelské jméno admin, heslo admin.

prihlasovaci_formular

Změňte přihlašovací údaje

Abychom mohli dále pokračovat, změňte prosím výchozí přihlašovací údaje. Klikněte v nabídce vlevo na Nastavení, potom na Přihlašování. Nyní prosím zadejte nové přihlašovací jméno a heslo.

zmena_prihlasovacich_udaju

Nastavení sítě

Univerzální řídicí jednotku je možné provozovat v jednom ze dvou síťových režimů. Každý z nich má svoje klady a zápory.

Režim CLIENT

V režimu CLIENT je zařízení připojeno do Vaší lokální sítě WiFi. Pokud Univerzální řídicí jednotka pracuje v tomto režimu, lze využívat funkce, jako je vzdálený přístup, získávání informací o počasí, spolupracovat s externími zařízeními a databázemi, apod. Abyste univerzální řídicí jednotku mohli v tomto režimu používat, je podstatné aby Váš přístupový bod (WiFi router) podporoval zabezpečení WPA/WPA2 a šifrování heslem.

Režim AP

V režimu AP funguje univerzální řídicí jednotka jako samostatné zařízení - přístupový bod. V tomto režimu nelze používat funkce jako je vzdálený přístup, získávání informací o počasí, spolupracovat s externími systémy a databázemi ve Vaší síti, nebo na internetu. Výhodou tohoto síťového režimu je vysoká bezpečnost, díky tomu, že zařízení je dokonale izolované.

Nastavujeme zařízení do režimu WiFi AP

Pokud jste se rozhodli provozovat univerzální řídicí jednotku v režimu AP - přístupový bod, projdeme spolu nyní krátký postup, kterým základní nastavení zařízení dokončíme. V levé nabídce klikněte na Nastavení a následně na Nastavení sítě. Zvolte WiFi režim zařízení: AP - přístupový bod.

AP

V dalším kroku zadejte název WiFi sítě, pod kterou bude zařízení dále dostupné. Rovněž zadejte sdílený šifrovací klíč (WiFi heslo). Nezapomeňte vybrat správnou oblast určující WiFi pásmo. V případě špatného nastavení se vystavujete postihu ze strany Českého Telekomunikačního Úřadu. Nastavení WiFi kanálu ponechejte, nebo změňte dle libosti. Nakonec klikněte na Uložit. Tím dojde k přepnutí zařízení ze servisního režimu WiFi do režimu přístupového bodu podle Vašeho nastavení. Změna se projeví nejpozději během několika sekund.

Nyní nastal čas s pomocí počítače, tabletu nebo mobilního telefonu najít WiFi síť odpovídající Vašemu zadání, pod níž vystupuje univerzální řídicí jednotka. Připojte se k ní a do prohlížeče do pole pro zadání adresy zadejte adresu http://192.168.0.1. Dále můžete zařízení nastavovat dle svých potřeb. Proces základního nastavení řídicí jednotky v tomto WiFi režimu je dokončen.

Nastavujeme zařízení do režimu WiFi CLIENT

Pokud jste se rozhodli provozovat univerzální řídicí jednotku v režimu CLIENT - jako součást Vaší lokální WiFi sítě, projdeme spolu nyní krátký postup, kterým základní nastavení zařízení dokončíme. V levé nabídce klikněte na Nastavení a následně na Nastavení sítě. Zvolte WiFi režim zařízení: CLIENT - ve Vaší síti.

CLIENT

V dalším kroku zadejte název WiFi sítě, do které se má univerzální řídicí jednotka připojit. Rovněž zadejte sdílený šifrovací klíč (WiFi heslo) k Vaší síti. Nastavení IPv4 adresy přepněte na Dynamickou adresu. Univerzální řídicí jednotku nelze připojit do WiFi sítě bez zabezpečení, nebo se zabezpečením jiným než je WPA/WPA2. Jako poslední věc povolte vzdálený přístup k zařízení. Adresu pro vzdálený přístup si zapamatujte. Zbývá kliknout na Uložit. Tím dojde k přepnutí zařízení ze servisního režimu WiFi do režimu CLIENT podle Vašeho nastavení. Změna se projeví nejpozději během několika sekund. V případě, že se univerzální řídicí jendotce nepodaří připojit k Vašemu přístupovému bodu z důvodu chybného nastavení nebo slabého signálu, vrátí se po chvíli zpět do servisního režimu WiFi.

Nyní se s pomocí počítače, tabletu nebo mobilního telefonu připojte zpět do své lokální WiFi síťě. Do svého prohlížeče zadejte adresu pro vzdálený přístup k zařízení. Nyní je univerzální řídicí jednotka součástí Vaší lokální WiFi sítě a můžete ji dále nastavovat. Současně je Vaše zařízení dostupné i na internetu. Proces základního nastavení řídicí jednotky v tomto WiFi režimu je dokončen.

Doporučení pro zkušenější uživatele

Zprovoznění univerzální řídicí jednotky v režimu CLIENT s pomocí vzdáleného přístupu poskytuje nejjednodušší způsob. Univerzální řídicí jednotka je však předkonfigurována také pro jiný postup, kdy vzdálený přístup není třeba povolovat. Místo vzdáleného přístupu je univerzální řídicí jednotku možné v lokální síti zpřístupnit prostým zadáním její IP adresy (statické / dynamické) do webového prohlížeče. Informaci o přidělené IP adrese (zejména v případě dynamické adresy) Vám může řídicí jednotka zaslat formou SMS zprávy na mobilní telefon. K tomu je třeba před konfigurací nastavení sítě: 1) Nastavit telefonní číslo v Kontaktech řídicí jednotky, 2) Nastavit uživatelské údaje spojené s Vašim účtem odorik.cz pro funkcionalitu odesílání SMS zpráv, viz tlačítko v nastavení - Odorik API. 3) Teprve po těchto dvou krocích lze provést nastavení sítě bez nutnosti povolit vzdálený přístup. Samotné odeslání SMS zprávy po změně (přidělení) IP adresy je přednastaveno v části Automatizace. Univerzální řídicí jednotka Vám odešle SMS zprávu vždy, pokud se ji změní IP adresa.