Řízení čerpadla a ohřevu vody v bazénu

Univerzální říící jednotka byla primárně navržena pro řízení čerpadel bazénu a vodovodních zavlažovacích ventilů. Díky funkci týdenního plánovače může být nastavena tak, že zajistí cirkulaci vody v bazénu v denní době a současně ohřev vody tepelným čerpadlem, pokud k tomu jsou příznivé podmínky ve vztahu k počasí. Samozřejmostí je možnost ovládat prvky bazénu na dálku s pomocí prohlížeče. Kromě bazénu lze řídicí jednotku současně použít i pro řízení zahradního zavlažování, apod.
bazen1

Nejdůležitější ze všeho je správné umístění zařízení. Univerzální řídicí jednotka by neměla přijít do styku s vodou. Na obrázku výše je provedena instalace řídicí jednotky do montážní jámy vedle bazénu. Montážní jáma je zhotovena tak, aby v ní nedošlo ke vzniku hladiny vody, poskytuje potřebnou elektroinstalaci a je v dosahu domu, kde je umístěn WiFi přístupový bod. Univerzální řídicí jednotka je tak připojena do lokální WiFi sítě a do internetu.

bazen2

Univerzální řídicí jednotka zachycená na obrázku je jedním z prvních prototypů, které vznikly v roce 2013, tehdy ještě s jedinou integrovanou 230V zásuvkou. Současné dokončené verze zařízení poskytují integrované dvě 230V zásuvky. Zařízení zachycené na obrázku je kromě ovládání oběhového čerpadla a tepelného čerpadla bazénu použito také k ovládání vodovodních zavlažovacích ventilů 24V několika okruhů. Tyto okruhy spouští postupně podle nastavení plánovače (časového rozvrhu)

bazen3

Univerzální řídicí jednotku lze také použít k ovládání pojezdu krytí bazénu. Tato varianta zatím nebyla v praxi provedena.

Nastavení zařízení pro řízení bazénu

Nyní si popíšeme možné nastavení zařízení pro potřeby řízení bazénu. Před dalším postupem si prosím přečtěte návod pro první nastavení řídicí jednotky. Řekněme, že by řídicí jednotka v tomto případě měla obsluhovat oběhové čerpadlo, které bude připojené do elektrické zásuvky číslo 1 a současně také tepelné čerpadlo, které bude připojené do zásuvky číslo 2. Čísla zásuvek odpovídají následujícímu obrázku.

zasuvky

Stanovme si, že oběhové čerpadlo bazénu bude spuštěno každý den od 06:00 do 20:00. Tepelné čerpadlo bude spuštěno každý den od 08:00 do 20:00 a to pouze tehdy, pokud teplota vzduchu v okolí je 24 stupňů a více. Tím bude zachována účinnost ohřevu vody. Požadovaný čas lze samozřejmě navolit individuálně podle potřeby.

Nejprve se s pomocí webového prohlížeče přihlásíme k řídicí jednotce. Pokud svoji řídicí jednotku provozujete ve WiFi režimu CLIENT, tedy jako součást Vaší WiFi sítě, zadejte do prohlížeče IP adresu Vaší řídicí jednotky ve tvaru http://ip_adresa. Pokud ve WiFi režimu CLIENT máte povolenou vzdálenou správu, je situace jednodušší. Do prohlížeče v tomto případě zadejte adresu, která odpovídá tvaru https://identifikator.home-systems.net. Tuto adresu včetně přiděleného identifikátoru najdete po přihlášení do své řídicí jednotky v části "Nastavení" -> "Nastavení sítě", například při prvním nastavení. Pokud svoji řídicí jednotku provozujete ve WiFi režimu AP (přístupový bod), je nutné se nejprve připojit k WiFi síti řídicí jednotky. Na tabletu, mobilním telefonu nebo počítači proskenujte okolní WiFi sítě a připojte se k WiFi, která odpovídá názvu sítě, jenž jste pro tento síťový režim zvolili při prvním nastavení. Následně do webového prohlížeče zadejte IPv4 adresu http://192.168.0.1

prihlasovaci_formular

Po zadání platného přihlašovacího jména a hesla klikněte na tlačítko Plánování a v nabídce Skupina vyberte 230V(1) nebo skupinu jiného Vašeho vlastního pojmenování do které patří elektrická zásuvka 230V č.1, do níž je připojeno oběhové čerpadlo. Týdenní rozvrh potom s pomocí myši vyplňte tak, aby se oběhové čerpadlo spuštělo denně od 6:00 do 20:00 hodin.

nastaveni_planovace_pro_bazen

Pro nastavení řízení tepelného čerpadla postupujte obdobně. Vyberte v nabídce Skupina položku 230V(2) nebo skupinu jiného Vašeho vlastního pojmenování do které patří elektrická zásuvka 230V č.2, do níž je připojeno tepelné čerpadlo. Týdenní rozvrh potom s pomocí myši vyplňte tak, aby se ohřev vody tepelným čerpadlem prováděl denně od 8:00 do 20:00 hodin.

Každý výstup univerzální řídicí jednotky má nastavenou časovou ochranu, která říká, že ta či ona elektrická zásuvka nebo 24V výstup smí být aktivní ne déle než x-minut. V tomto případě je vhodné toto omezení vypnout. Výchozí hodnota je 60 minut. My požadujeme, aby zásuvka 230V č.1, byla aktivní 14 hodin, tj. 840 minut. V případě zásuvky 230V č.2 jde o 12 hodin, tj. 720 minut. Toto časové omezení vypneme kliknutím na Nastavení a následně kliknutím na Výstupy zařízení. Na stránce potom najdeme skupiny s pojmenováním 230V (1) a 230V (2), nebo skupiny s vlastním jiným pojmenováním do kterých patří elektrické zásuvky 230V č.1 a č.2. Skupiny jsou orámovány růžovou barvou. Postupně u každé skupiny změníme Časový limit [min] na hodnotu 0 a klikneme na tlačítko Použít, čímž časové omezení vypneme. Postup vystihuje následující obrázek.

casovy_limit_vystupu

V tomto případě použití, tedy pro účely řízení dvou čerpadel (oběhového a tepelného) je důležité, aby každá zásuvka 230V (č.1 a č.2) byla ve své vlastní skupině. Pokud by obě elektrické zásuvky 230V byly ve stejné skupině, znamenalo by to, že ve jeden okamžik může být aktivní buď jen oběhové čerpadlo, nebo jen tepelné čerpadlo. Proto zde tedy jsou dvě nezávislé skupiny 230V (1) a 230V (2), které z pohledu softwaru dovolují současný provoz obou čerpadel.

V tomto příkladě uvažujeme použití tepelného čerpadla, připojeného do elektrické zásuvky 230V č.2 také s ohledem na aktuální teplotu v lokalitě. Stanovili jsme si, že tepelné čerpadlo bude aktivní tehdy, pokud je teplota vzduchu 24 stupňů a vyšší. Abychom docílili tohoto chování, musí univerzální řídicí jednotka pracovat ve WiFi režimu CLIENT a musí mít přístup k internetu. Dále musíme obstarat tzv. Weather API klíč. Ten získáte registrací na webu openweathermap.org. Weather API klíč je poté třeba doplnit v části Nastavení -> Weather API

weather_api_klic

Zbývá v části Automatizace nadefinovat potřebné chování týkající se tepelného čerpadla (elektrické zásuvky 230V č.2). V části Automatizace vyberte z nabídky událostí Událost: aktuální stav počasí a zadejte informace o své lokalitě - například název Vašeho města / obce nebo GPS souřadnice. Kliknutím na bublinu "Přidat navazující akci" vyberte akci s názvem Test výrazu. Srolujte na myší tabulku dole a klikněte na řádek, kde název proměnné odpovídá WX_ACT_TEMP_ a končí názvem Vaší obce nebo blízké obce ve Vašem okolí. Nyní se vraťte myší nahoru a do pole Vyhodnocovaný výraz za proměnnou dopište >= 24.0. Výsledný zápis má tvar napříkald #[WX_ACT_TEMP_Brno] >= 24.0. Klikněte na Uložit změny. Situaci nyní vystihuje následující obrázek.

rizeni_tepelneho_cerpadla_1

Kliknutím na bublinu Přidat navazující blok v případě nepravdivosti výrazu (červená větev) přidejte další akci s názvem Test výrazu. Do pole vyhodnocovaný výraz zapište podmínku s použitím stejné proměnné jako v předchozím případě (viz tabulka proměnných) a do pole Vyhodnocovaný výraz za proměnnou dopište < 23.0. Klikněte na Uložit změny. Situaci opět vystihuje následující obrázek.

rizeni_tepelneho_cerpadla_2

Nyní u horního bloku s názvem Test výrazu klikněte na bublinu Přidat navazující akci v případě pravdivosti výrazu. Ze seznamu akcí vyberte Povolení/zakázání plánovače. V zobrazeném dialogu vyberte výstup odpovídající názvu zásuvky 230V č.2 - ve výchozím stavu je to název "zás_2". Volbu Nový stav plánovače ponechejte nastavenou na Aktivní a klikněte na Použít.

rizeni_tepelneho_cerpadla_3

U spodního bloku s názvem Test výrazu postupujte podobně. Klikněte na bublinu Přidat navazující akci v případě pravdivosti výrazu a z nabídky akcí vyberte Povolení/zakázání plánovače. Opět vyberte výstup odpovídající názvu elektrické zásuvky 230V č.2 - ve výchozím stavu je to název "zás_2". Volbu Nový stav plánovače přepněte na Neaktivní a klikněte na Použít. Výslednou situaci shrnuje následující obrázek.

rizeni_tepelneho_cerpadla_4

Diagram bloků, který takto vzniknul, vyjadřuje chování řídicí jednotky ve vztahu k připojenému tepelnému čerpadlu a dostupným informacím o teplotě. Je-li teplota vyšší než 24 °C, dojde v čase mezi 08:00 a 20:00 k zapnutí tepelného čerpadla a tedy k ohřevu vody v bazénu. Poklesne-li teplota pod 23 °C, případně běžící tepelné čerpadlo se vypne. Důležité je, že i v případě dočasné ztráty internetové konektivity má řídicí jednotka k dispozici staženou předpověď počasí a to až na několik dní dopředu. Tímto je nastavení univerzální řídicí jednotky v souvislosti s tímto příkladem dokončeno.

Máte dotaz? Napište nám.