Řízení zavlažování Vaší zahrady

Univerzální řídicí jednotka původně vznikla pro účel řízení zahradního zavlažování s pomocí 24V ventilů a současně pro ovládání oběhového a tepelného čerpadla bazénu. Možnosti zařízení se však postupně rozšiřovaly. Díky funkci plánovače, možnosti ovládání na dálku, a případně i díky přístupu k informacím o aktuálnímu stavu počasí má toto zařízení oproti jiným přidanou hodnotu. Nejdůlžitější ze všeho je správná instalace zařízení. Univerzální řídicí jednotka nesmí přijít do styku s vodou. Instalace zachycená na obrázku byla provedena do montážní jámy vedle bazénu. Provedení montážní jámy zabraňuje vzniku hladiny vody a poskytuje potřebnou elektroinstalaci. Montážní jáma je umístěna v dosahu WiFi přístupového bodu.
bazen2

Zařízení, zachycené na obrázku, je prvním prototypem, který vznikl v roce 2013. Tento model se již nevyrábí. Současný model integruje tři 24V rozhraní pro ovládání ventilů a dvě 230V elektrické zásuvky. Zařízení na obrázku ovládá nezávisle na sobě několik vodovodních ventilů, které aktivuje funkcí plánovače, případně je aktivuje někdo manuálně. Zavlažování probíha v brzkých ranních hodinách, kdy jsou podmínky pro absorbci vody zemí nejlepší.

bazen1
Máte dotaz? Napište nám.