Sledování dostupnosti zařízení na síti

Tato funkce umožňuje sledovat (ne)přítomnost zařízení jako je mobilní telefon, tablet, počítač na lokální síti nebo na internetu. Řídící jednotka může na změnu dostupnosti zařízení reagovat definovaným způsobem. Tato funkce se může hodit, pokud řídicí jednotka pracuje jako zabezpečovací zařízení. Pokud rozpozná přítomnost mobilního telefonu oprávněného obyvatele v síti, nebude brát případný pohyb v místnosti za vniknutí. Pokud ale telefon v síti neregistruje, bude každý pohyb v místnosti brán jako narušení, čímž může dojít k odeslání SMS zpráv a ustanovení telefonních hovorů s upozorněním na možné vniknutí do objektu.
Máte dotaz? Napište nám.