Zařízení jako součást jiného systému

Univerzální řídicí jednotku lze ve speciálních případech použít jako součást jiného vyššího systému. Zařízení se může stát například součástí docházkového systému a rozpoznávat (ne)přítomnost zaměstnanců díky jejich mobilním telefonům ve WiFi síti. Zařízení může být součástí celé skupiny řídicích jednotek, které mezi sebou spolupracují. Univerzální řídicí jednotku lze nasadit v průmyslu i ve výrobě pro monitoring, sběr dat, ovládání jiných zařízení, apod. Možnosti použití v podstatě nejsou nijak omezené. Díky flexibilitě softwaru lze zařízení uzpůsobit konkrétním potřebám pro danou roli. Případné funkční nedostatky mohou řešit aktualizace softwaru i zakázková výroba konkrétního kusu zařízení (hardwaru) na základě zvláštních požadavků zadavatele.
Máte dotaz? Napište nám.