Vstupní rozhraní 24V

Univerzální řídicí jednotka integruje jeden fyzycký vstup, který umožňuje připojit zvláštní zařízení nebo senzor, jenž musí splňovat potřebné elektrické vlastnosti. Připojený senzor lze z tohoto vstupu současně napájet. Univerzální řídicí jednotka je schopna reagovat na stavy připojeného senzoru v závislosti na nastavení programovatelné automatizace. Připojeným senzorem může být například hladinový spínač. Řídící jednotka tak může například spouštět čerpadlo a odesílat upozornění při detekci hladiny formou SMS zprávy.
vystupy
Máte dotaz? Napište nám.