WiFi

Univerzální řídicí jednotku lze provozovat jako součást Vaší lokální WiFi sítě nebo jako přístupový bod. Zařízení můžete nastavit do režimu, který Vám nejvíce vyhovuje. Oba tyto síťové režimy mají svoje specifika, podívejte se na jejich vlastnosti.

Režim CLIENT

V režimu CLIENT je zařízení připojeno do Vaší lokální sítě WiFi. Pokud Univerzální řídicí jednotka pracuje v tomto režimu, lze využívat funkce, jako je vzdálený přístup, získávání informací o počasí, spolupracovat s externími zařízeními a databázemi, apod. Abyste univerzální řídicí jednotku mohli v tomto režimu používat, je podstatné aby Váš přístupový bod (WiFi router) podporoval zabezpečení WPA/WPA2 a šifrování heslem.

Režim AP

V režimu AP funguje univerzální řídicí jednotka jako samostatné zařízení - přístupový bod. V tomto režimu nelze používat funkce jako je vzdálený přístup, získávání informací o počasí, spolupracovat s externími systémy a databázemi ve Vaší síti, nebo na internetu. Výhodou tohoto síťového režimu je vysoká bezpečnost díky tomu, že zařízení je dokonale izolované.